Lubomír Machala

Lubomír Machala

(nar. 1958 v Bruntále)
Literární historik a kritik, redaktor.

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval češtinu a občanskou nauku, od roku 1982 působí na katedře bohemistiky a slavistiky FF UP (dnes katedře bohemistiky), v letech 2004–2011 byl jejím vedoucím. Téměř dvacet let spolupracuje v různých pozicích s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i. Je členem PEN klubu a Obce spisovatelů, Literárněvědné společnosti AV ČR a Společnosti F. X. Šaldy.

Od roku 1982 publikovat časopisecky v mnoha periodikách, např. Tvorbě, Slovenských pohľadech, Romboidu, Tvaru, Lidových novinách, Přítomnosti a mnoha jiných. Jako literární historik a kritik se soustřeďuje především na problematiku poválečné a současné české literatury. Věnuje se také slovenské literatuře.

Vydal a podílel se na vydání řady knih. Připravil například publikace Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995, Česká próza 90. let, Česká próza pod normalizačními tlaky. Základní podoby a vývojové proměny české prózy v 90. letech minulého století zachytil v monografii Literární bludiště: bilance polistopadové prózy (2001). V roce 2013 vydal monografii Olomoucká poezie a próza po roce 1989. Spolupracoval na vydání řady literárněhistorických příruček, literárních slovníků, vysokoškolských skript, na literárních pořadech České televize i Českého rozhlasu či při pořádání literárních festivalů.

 

Odkaz na knihy autora do katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 

Olomoucká poezie a próza po roce 1989

středa 6. 5. 2015 17.00 2. podlaží budovy 15, sál B

Stálice slovenské prózy. Beseda s Dušanem Duškem a Pavlem Vilikovským. Uvádí Lubomír Machala.

Fotografie z pořadu.

středa 6. 5. 2015 10.00 Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Slovenští spisovatelé Dušan Dušek a Pavel Vilikovský budou hosty středeční besedy se studenty Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Uvádí Lubomír Machala.

Fotografie z pořadu.

>> přejít na program